Дипломные

Жилой дом с котельной на чердаке
Генплан
Фасад, разрез
План и разрез
Фундаменты
Расчёт плиты
План покрытия
Технологическая карта кирпичная кладка
Технологическая карта покрытие
Календарный план
Стройгенплан
 
Технологическая карта полы

Зміст Вступ.............................................................................................................................

1. Архітектурно-будівельна частина............................................................

1.1. Характеристика ділянки будівництва.................................................................

1.2. Функціональне призначення проектованого об'єкту........................................

1.3. Обґрунтування генерального плану об'єкту.....................................................

1.4. Обґрунтування об'ємно-планувального вирішення об'єкта............................

1.5. Обґрунтування прийнятих будівельних конструкцій.......................................

1.6. Теплотехнічні розрахунки...................................................................................

1.7. Інженерне обладнання об'єкта............................................................................

1.8. Пожежна безпека у проектованому об'єкті.......................................................

1.9. Охорона навколишнього середовища................................................................

1.10.Захисні заходи з цивільної оборони..................................................................

2. Розрахунково-конструктивна частина..................................................

2.1. Розрахунок і конструювання сходового марша…….............................……..

2.2. Розрахунок сходової площадки………....................................................…….

2.3. Розрахунок фундаментів………...............................................................…….

3. Організаційно-технологічна частина………….....................................

3.1. Обґрунтування методів виконання будівельно-монтажних робіт та прийнятих машин………….......................................................................................

3.1.1. Характеристика об'єкта та конструктивних елементів….....................……

3.1.2. Структура комплексного процесу й обсяг робіт…..................................…..

3.1.4. Вибір організаційно-технологічної схеми цегляної кладки стін багатоповерхового будинку......................................................................................

3.1.5. Вибір вантажозахватних пристосувань.........................................................

3.1.6. Визначення розрахункових параметрів.........................................................

3.1.7. Визначення варіантів кранів...........................................................................

3.1.8. Економічне обґрунтування вибору кранів....................................................

3.1.9. Вибір транспортних засобів............................................................................

3.1.10. Визначення складу бригади мулярів та організації їх праці......................

3.2. розроблення технологічних карт на будівельні роботи...................................

3.2.1. Технологічна карта на виконання цегляної кладки.......................................

3.2.1.1. Область застосування....................................................................................

3.2.1.2. Організація і технологія виконання робіт....................................................

3.2.1.3. Вимоги до якості виконання робіт................................................................

3.2.1.4. Калькуляція затрат праці, машинного часу і заробітної плати на комплексний процес цегляної кладки........................................................................

3.2.1.5. Графік виконання робіт..................................................................................

3.2.1.6. Матеріально-технічні ресурси.......................................................................

3.2.1.7. Техніка безпеки...............................................................................................

3.2.1.8. Техніко-економічні показники......................................................................

3.2.2. Технологічна карта на влаштування покрівлі................................................

3.2.2.1. Галузь використання......................................................................................

3.2.2.2. Організація та технологія виконання робіт.................................................

3.2.2.3. Вимоги до якості виконання робіт...............................................................

3.2.2.4. Калькуляція витрат праці, машинного часу і заробітної плати на влаштування рулонної покрівлі................................................................................

3.2.2.5. Графік виконання робіт................................................................................

3.2.2.6. Матеріально-технічні ресурси......................................................................

3.2.2.7. Техніка безпеки при виконанні покрівельних робіт з посиланням на СНиП III-4-80*........................................................................................................

3.2.2.8. Техніко-економічні показники......................................................................

3.2.3. Технологічна карта на влаштування підлог....................................................

3.2.3.1. Галузь використання......................................................................................

3.2.3.2. Організація і технологія виконання робіт....................................................

3.2.3.3. Вимоги до якості виконання робіт................................................................

3.2.3.4. Калькуляція затрат праці, машинного часу і заробітної плати на влаштування підлог.....................................................................................................

3.2.3.5. Графік виконання робіт...................................................................................

3.2.3.6. Матеріально-технічні ресурси........................................................................

3.2.3.7. Техніка безпеки................................................................................................

3.2.3.8. Техніко-економічні показники.......................................................................

3.3. Технологія виконання загально-будівельних робіт (окрім передбачених технологічними картами).............................................................................................

3.4. Організаційна частина...........................................................................................

3.4.1. Розрахунок даних для побудови календарного графіка...................................

3.5. Проектування будівельного генерального плану................................................

3.5.1. Розрахунок підсобно-допоміжних будівель.....................................................

3.5.2. Обґрунтування потреб в тимчасовому забезпеченні будівництва електроенергією та водою............................................................................................

3.5.3. Проектування будівельного генерального плану............................................

4. Економічна частина.........................................................................................

5. Науково-дослідницька робота.......................................................................

Література............................................