Дипломные

 

Адмиінистративно-бытовой корпус машиностроительного предприятия
Генплан
Фасад
План
Фундаменты
Разрез
План перекрытия
План покрытия
Технологическая карта кирпичная кладка
Календарный план
Стройгенплан
 
Технологическая карта кровля

Зміст

Вступ

Розділ 1. Архітектурно-будівельний

Загальна характеристика ділянки будівництва Функціональне призначення об'єкту

Обґрунтування генерального плану об'єкту Обґрунтування об'ємно-планувального вирішення об'єкту

Обґрунтування прийнятих будівельних конструкцій

Теплотехнічний розрахунок стінового огородження

Теплотехнічний розрахунок покрівельного огородження Інженерне обладнання об'єкту

Виробнича санітарія і пожежна безпека

Охорона навколишнього середовища

Екологія Захисні заходи з цивільної оборони

Цивільна оборона Розділ

2. Розрахунково-конструктивний Залізобетонні конструкції

Визначення навантажень і зусиль, що діють на монолітну ділянку перекриття(МД-1)

Розробка розрахункової схеми плити

Визначення максимальних внутрішніх зусиль

Розрахункові данні для конструктивного розрахунку плити

Розрахунок міцності нормальних перерізів плити

Конструювання плити з урахуванням умов СНиП 2.03.01-84.

Визначення навантажень і зусиль, що діють на монолітну ділянку перекриття (МД-3)

Розробка розрахункової схеми плити

Статичний розрахунок плити Конструктивний розрахунок і конструювання плити.

Визначення площі робочої арматури у розрахункових перерізах плити

Конструювання плити з урахуванням умов СНиП 2.03.01-84

Визначення кількості стержнів армування

Розрахунок і конструювання балки

Розроблення розрахункової схеми балки

Визначення згинаючих моментів у розрахункових перерізах балки

Уточнення розміру поперечного перерізу балки

Розрахунок на дію поперечної сили

Визначення довжин і кількості стержнів

Конструювання поперечної арматури

Визначення навантажень і зусиль, що діють на монолітну ділянку перекриття (МД-4)

Розробка розрахункової схеми плити

Статичний розрахунок плити Конструктивний розрахунок і конструювання плити.

Визначення площі робочої арматури у розрахункових перерізах плити

Конструювання плити з урахуванням умов СНиП 2.03.01-84

Визначення кількості стержнів армування

Розрахунок і конструювання балки

Розроблення розрахункової схеми балки

Визначення згинаючих моментів у розрахункових перерізах балки

Уточнення розміру поперечного перерізу балки

Розрахунок на дію поперечної сили

Визначення довжин і кількості стержнів

Конструювання поперечної арматури

Основи та фундаменти

Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки

Визначення типу ґрунтових умов за просадковістю

Визначення навантаження на фундаменти для перерізів I-I, II-II, до позначки 0.000

Вибір глибини закладення фундаменту Фундамент на призматичних палях які занурюються вдавлюванням за перерізом I-I

Визначення осідання стрічкового пальового фундаменту Фундамент на призматичних палях які занурюються вдавлюванням за перерізом I-I

Визначення осідання стрічкового пальового фундаменту

Визначення відносного осідання фундаменту

Розділ 3 Технологічно-організаційний розділ

Розробка технологічної карти на влаштування рулонного покриття з євро руберойду

Галузь застосування

Організація та технологія виконання робіт

Вимоги до якості і приймання робіт К

алькуляція витрат праці , машинного часу і заробітної плати

Матеріально-технічні ресурси

Техніка безпеки

Техніко – економічні показники

Технологічна карта на виконання цегляної кладки

Галузь застосування

Організація і технологія виконання робіт

Вимоги до якості виконання робіт

Калькуляція затрат праці машинного часу і заробітної плати на комплексний процес цегляної кладки стін

Графік виконання робіт Матеріально – технічні ресурси

Техніка безпеки ( СНиП ІІІ -4-80*)

Техніко – економічні показники

Загальні принципи організації виконання робіт, що призначені в розробку

„Календарного графіка виконання робіт із будівництва адміністративного корпусу у м.Суми”

Визначення трудомісткості робіт Відомість потреби в конструкціях, виробах, матеріалах і напівфабрикатах

Розрахунок потреби в тимчасових будівлях і спорудах

Розрахунок потреби в складах на будівельному майданчику

Забезпечення будівельного майданчика електроенергією

Забезпечення будівельних майданчиків водою

Розділ 4. Інженерні рішення з охорони праці

Нормативні вимоги техніки безпеки при виконанні основних видів будівельно-монтажних робіт

Розрахувати і розробити конструктивну схему стропу для монтажу залізобетонної плити перекриття

Розрахунком перевірити вантажну стійкість крана ДЕК-251

Розділ 5. Економічний Договірна ціна Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва

Об'єктний кошторис

Відомість трудомісткості і заробітної плати

Локальний кошторис на загально-будівельні роботи

Підсумкова вартість ресурсів

Розділ 6. Науково-дослідницька робота

Висновки

Список літератури